print
Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 28 octombrie – 03 noiembrie 2016
25.11.2016
28857 accesări

 

Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

Inspecţia va efectua controale planificate/inopinate la agenţii economici cu activităţi în construcţii şi producerea produselor pentru construcţii (materiale, articole, elemente) conform Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Graficului aprobat de către Cancelaria de Stat.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • Colaboratorii Inspecţiei după expirarea termenului de moratoriu au început controlul planificat la agenţii economici cu activităţi în domeniul construcţiei conform Planului aprobat de Cancelaria de Stat. 
 • Colaboratorii Inspecţiei a participat la şedinţa de informare din 01.11.2016, organizată de Cancelaria de Stat, privind procedura de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi a al funcţionarilor publici", (participat dna Onici). 
 • Colaboratorii Inspecţiei au participat la şedinţa de lucru pentru achiziţii publice din: 

   -  31.10.2016, organizată de către Direcţia Construcţii Capitale  a primăriei mun. Chişinău,  obiectivul „Canalizarea s. Hulboaca, com. Grătieşti, mun. Chişinău", necesitatea executării lucrărilor suplimentare (participat dl Barbalat). 

   - 28.10.2016, organizată de Judecătoria Centru, obiectivul Lucrări de reparaţie capitală a oficiilor  de la et.2 şi 3 a Judecătoriei Centru din mun. Chişinău, deschiderea ofertelor, (participat dna Lisnic). 

   - 02.11.2016, organizată de către Direcţia Construcţii Capitale  a primăriei mun. Chişinău,  obiectivul „Reconstrucţia şi reamenajarea Cimitirului Central, mun. Chişinău", evaluarea  ofertelor, (participat dl Barbalat). 

 

 

Controale planificate conform prevederilor Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  - 4

 

efectuate activităţi de control : inspectări  - 95   verificări  -  106 

 

Total activităţi -  205

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 7, art. 179 - 10,  art.178 --, total - 17

-         transmise în judecată - 17

-         examinate de judecată -  39

-         hotărîri cu aplicarea amenzii - 6/11050 lei 

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 64
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 8.
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 1.
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 22. 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -62.
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale - 2.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 42.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 41.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 13 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 31/1
 • În prezent au parvenit 13 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 4 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -16,
  • construcţia drumurilor - 0.
 • Înregistrarea şi ţinerea la evidenţă a corespondenţei de

                     intrare: scrisori - 106    petiţii  -26 ,

                               

Examinate:            scrisori - 46 ,  petiţii  - 23 .

Direcţiile, inspecţiile teritoriale :              

                              Scrisori-59  ,   petiţii  -58,      

    Total:  - scrisori  - 105  , petiţii  - 186 .

 

 

 

Tel (+373 22) 23-80-24
Fax (+373 22) 24-25-84
Copyright © 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică Toate drepturile rezervate.