Prima   »  Informaţii publice   »  Construcții neautorizate » AST propune măsuri pentru a diminua riscul cazurilor de accidentare la locul de muncă

AST propune măsuri pentru a diminua riscul cazurilor de accidentare la locul de muncă

  imprimare
27.07.2018   179 accesări  

 

 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică atenționează administratorii șantierelor de construcții, întreprinderilor de producere a materialelor de construcție, obiectelor industrial-periculoase, etc., asupra necesității organizării și efectuării măsurilor de rigoare în domeniul securității și sănătății în muncă, cu scopul prevenirii și diminuării cazurilor de accidentare.

În acest sens, au fost stabilite măsurile minime de respectare:

 

 1. Organizarea activităților de protecție şi prevenire la unitate, conform pct. 3 din Regulamentul privind modul de organizare a activității de protecție a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 2. Desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a desfășura activităţile de protecție şi prevenire, conform pct. 10, din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecție a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 3. Înființarea serviciului intern de protecţie şi prevenire, conform pct. 15 din Regulamentul privind modul de organizare a activității de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 4. Amenajarea  şi dotarea  cabinetului  şi/sau locurilor speciale de securitate şi sănătate în muncă, conform pct. 4 alin. 6 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 5. Evaluarea  riscurilor profesionale, conform pct. 41 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 6. Elaborarea și revizuirea planului de protecţie şi prevenire, conform pct. 43 din  Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 7. Informarea lucrătorilor despre riscurile profesionale, conform pct. 85 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009; 

 8. Asigurarea  întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat, conform pct. 82 din  Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 9. Luarea  la evidență a zonelor cu risc ridicat şi specific, conform art. 13 lit. (n) din  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 10. Verificarea  stării  de funcţionare a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare în caz de avarie, conform pct. 4 alin. 15 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 11. Stabilirea  necesarului  de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform pct. 4, alin.16 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 12.  Asigurarea  locurilor de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, conform pct. 4, alin.19 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 13.  Consemnarea rezultatului instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform pct. 53 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 14.  Asigurararea bazei  materiale corespunzătoare unei instruiri adecvate, conform pct. 51 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 15.  Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ținând cont de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, conform art. 13 lit. (h) din  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 16.  Asigurarea fiecărui  lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă și privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, conform art. 10 alin. 3 lit. (i) din  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 17.  Asigurarea lucrătorilor cu echipamente de lucru neprimejdioase, conform art.13 lit. (u) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 18.  Acordarea lucrătorilor gratuit echipament individual de protecţie, conform art.13 lit. (v) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 19.  Asigurararea,  comunicarea, cercetarea şi raportarea corectă şi în termeni stabiliți a accidentelor de muncă produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora, conform art.13 lit. (p) din  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 20.  Desemnarea  lucrătorilor  care trebuie să oprească echipamentele de lucru, în caz de pericol grav şi imediat de accidentare, conform pct. 82  din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 21.  Întocmirea  şi afişarea  la un loc vizibil a planului  de evacuare a lucrătorilor, conform pct. 82 lit. (a) din  Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, apronat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 22.  Instruirea lucrătorilor  în vederea aplicării planului de evacuare, conform pct. 82 lit. (c) din Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009;

 23.  Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschidere a şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate al şantierului în corespundere cu pct. 7-20, Anexa 1, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 24.  Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabilă privind începerea lucrărilor pe şantier, în condițiile stabilite la Cap. IV. Anexa 1, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 25.  Ordin cu privire la desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, conform pct. 55 Anexa 1, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 26.  Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării trebuie să prezinte registrul de coordonare care va întrevedea condițiile stabilite în secțiunea 3, Cap. III. Anexa 1, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 27.  Coordonatorul trebuie să fie atestat și să fie în posesia cursurilor de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate, conform pct. 52 Anexa 1, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 28.  Angajatorul trebuie să asigure personal pregătit pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, conform pct. 51 din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 29.  Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă, în funcţie de dimensiunile şantierului sau de tipurile de activităţi, conform pct. 53 din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 30.  Vestiarele şi dulapurile individuale pentru îmbrăcăminte vor fi montate în corespundere cu pct. 59-64 din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 31.  În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri lucrătorii trebuie să dispună de locuri special dotate cu un număr suficient de WC-uri, conform pct. 72 din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 32.  Posturile  de lucru din şantiere și în interiorul încăperilor trebuie organizate în corespundere cu cap. I, Anexa 2, Hotărârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 33.  Cerințele minime față de organizarea posturilor de lucru pe şantiere și în exteriorul încăperilor sunt stabilite la cap. II. (Stabilitate și soliditate, Instalații de distribuție a energiei, influența atmosferică, căderea obiectelor de la înălțime, căderi de la înălțime, scheli și scări, instalații de ridicat, vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor, echipamente de muncă, excavații, sonde, lucrări subterane, tuneluri, terasamente, lucrări de demolare, construcții metalice sau din beton, cofraje și elemente prefabricate grele, batardouri și chesoane, lucrări pe acoperiș) din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 34.  Căile şi ieşirile de urgenţă necesită a fi organizate conform cap. III din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 35.  Căile de circulație și zonele periculoase trebuie organizate conform pct. 38-45 din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

 36.  Modul de detectare și stingere a incendiilor necesită a fi asigurat conform cap. IV din Anexa 2, Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012;

În contextul celor expuse, cerem respectarea următoarelor acte normative:

 1.  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

 2.  H. G. nr. 353 din 05.05.2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă

 3. H. G. nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă;

 4. H. G. nr. 80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

 5. H. G. nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă;

 6. H. G. nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă;

 7. H. G. nr. 918 din 18.11.2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă;

 

Menționăm că, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1088 din 18.12.2017, Agenția pentru Supraveghere Tehnică în calitate de organ ce exercită controlul de stat, dispune de competențe, inclusiv în domeniul siguranței ocupaționale ( art.23/2 alin.(1) al Legii securității şi sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008).