Prima   »  Informaţii publice   »  Construcții neautorizate » Agenția pentru Supraveghere Tehnică a organizat instruiri pentru reprezentanții din domeniul achizițiilor publice

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a organizat instruiri pentru reprezentanții din domeniul achizițiilor publice

  imprimare
19.07.2018   253 accesări  

 

Specialiștii Agenției pentru Supraveghere Tehnică au organizat
instruiri pentru reprezentanții din domeniul achizițiilor publice, din cadrul
Agenției Achiziții Publice, cu tematica: „Aspecte generale privind achiziția lucrărilor,
serviciilor de proiectare, supraveghere tehnică și de autor”,
privind dificultățile
întâlnite în procesul de achiziție publică a lucrărilor de construcție și serviciilor de proiectare.

Principalele subiecte de discuție s-au axat pe cerințele și prevederile tehnice
privind obiectele de construcție finanțate din contul bugetului public național, exigențele
tehnice specifice modificării tipurilor de lucrări în procesul de execuție, precum și autorizarea
activității de întreprinzător pentru domeniul construcției și arhitectural urbanistic.

Totodată, în cadrul atelierului de lucru, participanții au fost consiliați privind elaborarea
documentației de proiect (proiect tehnic și documentație de deviz) a lucrărilor, precum și avizarea s-au
verificarea acesteia. De asemenea, pe parcursul discuțiilor, specialiștii au menționat care sunt volumele
de lucrări executate doar în baza devizelor estimative de cheltuieli și care urmează a fi incluse în cadrul procedurii de achiziții.

Menționăm că, atelierul de lucru a fost organizat la solicitarea Agenției Achiziții Publice,
având drept scop implementarea politicii statului în domeniile de competență ale Agenției pentru
Supraveghere Tehnică și asigurarea unei abordări profesioniste.

19 iulie 2018

Serviciul de presă

Agenția pentru Supraveghere Tehnică