Anunț

  imprimare
18.07.2018   155 accesări  

Anunț

privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului

pentru soluționarea disputelor al Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

 

Întru executarea pct.2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25.04.2018

cu privire la aprobarea Regulamentului-cadrul privind organizarea și

funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control,

Agenția pentru Supraveghere Tehnică anunță despre selectarea asociațiilor de

afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul- cadru,

în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.


Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri

care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control,

pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent

la adresele de e-amil: info@ast.gov.md și controale@gov.md,

până la data de 27 iulie 2018, ora 15:00.