Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Prescrieri » Calitatea lucrărilor de construcţie a blocului locativ din or. Vatra, str. Ştefan Vodă, 38, mun. Chişinău.

Calitatea lucrărilor de construcţie a blocului locativ din or. Vatra, str. Ştefan Vodă, 38, mun. Chişinău.

  imprimare
06.09.2013   1667 accesări  

În urma deplasării la faţa locului de către ispectorul  Inspecţiei de Stat în Construcţii s-a depistat construcţia unui bloc locativ din str. Ştefan Vodă, 38, or. Vatra, mun. Chişinău.

În rezultatul controlului sa constat că lucrările de construire  au demarat în baza autorizaţiei de construire nr. 38 din 03.09.2013, eliberată de către Primăria or. Vatra pentru construirea unui bloc locativ cu regim de înălţime D+P+8E+M şi centru comercial la parter. Beneficiar  şi antreprenor SA „Întreprinderea de deservire tehnică din s. Bardar".

 

Neconformităţi depistate: 

 

Lucrările de excavare a gropii de fundaţie au început în lipsa  declaraţiei de începere a lucrărilor înregistrată la Inspecţie.

Organizarea şantierului nu corespunde documentaţiei de execuţie, şi anume:  îngrădirea şantierului şi  căile de acces, lipseşte panoul informativ,  nu se respectă unghiul taluzului  gropii de fundaţie.

A fost înmînată prescripţia nr. 0004685  din  06.09.13 de  sistare a lucrărilor pînă la înlăturarea neconformităţilor cu  sancţionarea  dirigintelui de şantier   dl  Vitalie  Fînaru în baza art.177 CC al RM