Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 23-29 decembrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 23-29 decembrie 2016

  imprimare
26.01.2017   1661 accesări  

 

Pe parcursul perioadei menţionate, Inspecţia de Stat în Construcţii conform prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012  privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi al Planului de măsuri întocmit conform atribuţiilor  responsabilităţilor şi modului de activitate a Inspecţiei stabilite prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii a efectuat un şir de măsuri şi controale privind aplicarea unitară şi întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii de către autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, implicate în activitatea de investiţionare, concepere, proiectare, autorizare, realizare, utilizare şi postutilizare a construcţiilor, în producerea produselor şi articolelor pentru construcţii.

A efectuat analize, sinteze şi rapoarte în domeniu, cu propuneri de măsuri preventive şi de ameliorare a disciplinei în urbanism, amenajării teritoriului şi calităţii lucrărilor de construcţii, inclusiv şi la construcţia, reabilitarea şi reparaţia drumurilor.

A participat  activ la acţiunile ce ţin de publicitatea calităţii în construcţii, de familiarizarea  obiectivelor aflate în faza de execuţie, prin intermediul radioteleviziunii, mass - media şi de informare tehnică specifică domeniilor sale de activitate.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 

 • Examinat şi prezentat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială, programat spre realizare pe perioada anilor 2017-2020. 

 

Controale planificate conform prevederilor Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  - 2

 

efectuate activităţi de control : inspectări  - 49    verificări  -  76   

 

Total activităţi -   127

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 2, art. 179 - 4,  art.178 - 2, total - 9

-         transmise în judecată -  9

-         examinate de judecată -  32

-         hotărîri cu aplicarea amenzii -   7/10400    lei 

-          

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 43
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 2  
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 2 
 • Examinarea respectării calităţii şi certificarea produselor pentru construcţii şi drumuri - 0 
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 2 . 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism - 26.
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale -2 .
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 48

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 20
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 16 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 19/2
 • În prezent au parvenit 8 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 12 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj - 3,
  • construcţia drumurilor - 0 .
 • De către Inspecţie şi Inspecţiile teritoriale au fost recepţionate (înregistrate) de la conducerea republicii, organele ierarhic superioare, organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, etc. :  

scrisori (solicitări)                                    TOTAL  -  90

petiţii de la persoanele fizice                    TOTAL  -  53

  

Examinate de către Inspecţie  :      

scrisori (solicitări)                                     TOTAL   -  53

petiţii de la persoanele fizice                     TOTAL  -   62