Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 02-08 decembrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 02-08 decembrie 2016

  imprimare
12.12.2016   1064 accesări  

 

  Pe parcursul perioadei menţionate, Inspecţia de Stat în Construcţii conform prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012  privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi al Planului de măsuri întocmit conform atribuţiilor  responsabilităţilor şi modului de activitate a Inspecţiei stabilite prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii a efectuat un şir de măsuri şi controale privind aplicarea unitară şi întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii de către autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, implicate în activitatea de investiţionare, concepere, proiectare, autorizare, realizare, utilizare şi postutilizare a construcţiilor, în producerea produselor şi articolelor pentru construcţii.

A efectuat analize, sinteze şi rapoarte în domeniu, cu propuneri de măsuri preventive şi de ameliorare a disciplinei în urbanism, amenajării teritoriului şi calităţii lucrărilor de construcţii, inclusiv şi la construcţia, reabilitarea şi reparaţia drumurilor.

A participat  activ la acţiunile ce ţin de publicitatea calităţii în construcţii, de familiarizarea  obiectivelor aflate în faza de execuţie, prin intermediul radioteleviziunii, mass - media şi de informare tehnică specifică domeniilor sale de activitate.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • Examinat proiectul documentului normativ în construcţii NCM 01.01:2016 „Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe minime de performanţă energetică a clădirilor" şi prezentat propuneri Ministerului. 
 • Examinat proiectul documentului normativ în construcţii CP L 02.01 „Indicatoare de norme de deviz în construcţii C, D, P, Iz Ts, V, nr.8, nr.33" şi prezentat propuneri Ministerului. 

 

 

Controale planificate conform prevederilor Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  - 2

 

efectuate activităţi de control : inspectări  -  93   verificări  -   105 

 

Total activităţi -   200

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 7, art. 179 - 11,  art.178 - 0, total - 18

-         transmise în judecată -  18

-         examinate de judecată -  38

-         hotărîri cu aplicarea amenzii -   12/14400    lei 

-          

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 58
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 4  
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 1 
 • Examinarea respectării calităţii şi certificarea produselor pentru construcţii şi drumuri - 3 
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 27 . 

 

 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism - 60.
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale -2 .
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 43

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 38
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 9 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi -35/1
 • În prezent au parvenit 20 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 15 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj - 9,
  • construcţia drumurilor - 1 .
 • De către Inspecţie şi Inspecţiile teritoriale au fost recepţionate (înregistrate) de la conducerea republicii, organele ierarhic superioare, organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, etc. :  

 

scrisori (solicitări)                                    TOTAL  -115

petiţii de la persoanele fizice                    TOTAL  - 46

  

Examinate de către Inspecţie  :      

  

scrisori (solicitări)                                     TOTAL   - 72

petiţii de la persoanele fizice                     TOTAL  -  58