Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 11 – 17 noiembrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 11 – 17 noiembrie 2016

  imprimare
25.11.2016   1114 accesări  

 

Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

Inspecţia va efectua controale planificate/inopinate la agenţii economici cu activităţi în construcţii şi producerea produselor pentru construcţii (materiale, articole, elemente) conform Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Graficului aprobat de către Cancelaria de Stat.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • Colaboratorul Inspecţiei (Anton Barbalata) a participat în calitate de vorbitor la şedinţa Clubului de Presă cu tema: „ Clădirile din Moldova: cît de accesibile sunt pentru vârstnici, persoane cu dizabilităţi şi părinţi cu copii mici", organizată de centrul pentru Jurnalism independent în parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), 16.11.2016.

 

 

 

Controale planificate conform prevederilor Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  - 5

 

efectuate activităţi de control : inspectări  - 96   verificări  -  87 

 

Total activităţi -  188

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 8, art. 179 - 10,  art.178 -1, total - 19

-         transmise în judecată - 19

-         examinate de judecată -  44

-         hotărîri cu aplicarea amenzii - 9/14800 lei 

 

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 60
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 7 
 • Examinarea respectării calităţii şi certificarea produselor pentru construcţii şi drumuri - 4 
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 25. 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -54.
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale -3.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 30.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 34.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 15 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 39/-
 • În prezent au parvenit 13 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 4 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -6,
  • construcţia drumurilor - 2.
 • Înregistrarea şi ţinerea la evidenţă a corespondenţei:  

 

Direcţiile, Serviciile, Inspecţia Teritorială „Centru" mun. Chişinău: 

                    intrare: scrisori  112     petiţii  - 22 ,

Inspecţiile teritoriale „Centru" - raioanele, „Nord", „Sud", „Gaguz-Yeri"

                    intrate : scrisori -16 ;  petiţii  -38.

                               

Examinate:      

Direcţiile, Serviciile, Inspecţia Teritorială „Centru" mun. Chişinău:

                             scrisori - 27 ,  petiţii  -15

Inspecţiile Teritoriale „Centru"- raioanele , „Nord", „Sud", „Gaguz-Yeri":          

                              scrisori  -23,   petiţii  -32   

  

    Total:  - scrisori  - 50  , petiţii  - 47 .