Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 21-27 octombrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 21-27 octombrie 2016

  imprimare
25.11.2016   1130 accesări  

 

Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

Inspecţia va efectua controale planificate/inopinate la agenţii economici cu activităţi în construcţii şi producerea produselor pentru construcţii (materiale, articole, elemente) conform Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Graficului aprobat de către Cancelaria de Stat.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • Substituirea pe pagina web a Inspecţiei de Stat în Construcţii isc@isc.gov.md a liniei telefonice cu privire la moratoriu în Linia Guvernului cu privire la controlul de stat: 823-823, la indicaţia Cancelariei de Stat, nr. 3604-127 din 20.10.2016. 
 • Examinarea solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor privind prezentarea informaţiei referitoare la controlul de stat al calităţii în construcţii, reacţia companiilor la înmânarea prescripţiilor, precum şi neconformităţile depistate în perioada controlului "Logos-Pres".
 • Examinarea şi înaintarea unor propuneri la adresarea MDRC referitor la completarea Planului de acţiuni, privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială, prevăzută spre realizare pe perioada anilor 2017-2020.

 

Au fost efectuate inspectări  - 101   verificări  -  97 

 

Controale planificate conform prevederilor Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  - 4 

 

Total activităţi -  202

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 12, art. 179 - 7,  art.178 -2, total - 21.

-         transmise în judecată - 21

-         examinate de judecată -  44

-         hotărîri cu aplicarea amenzii - 7/16200 lei 

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 54
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 10.
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 0.
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 37. 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -62.
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale - 3.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 32.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 25.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 9 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 28/-
 • În prezent au parvenit 12 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 9 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -11,
  • construcţia drumurilor - 2.
 • Înregistrarea şi ţinerea la evidenţă a corespondenţei de

                     intrare: scrisori - 106    petiţii  -26 ,

                               

Examinate:            scrisori - 36 ,  petiţii  - 15 .

Direcţiile, inspecţiile teritoriale :              

                              scrisori  52-,   petiţii  - 39,      

    Total:  - scrisori  - 88  , petiţii  - 54  .