Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 30 septembrie – 06 octombrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 30 septembrie – 06 octombrie 2016

  imprimare
18.10.2016   1160 accesări  

 

În  temeiul prevederilor art. 5 al Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, Guvernul Republicii Moldova  prin Hotărîrea nr. 810 din 29 iunie 2016 a decis privitor la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, în condiţiile stabilite de legea menţionată, pentru o perioadă de trei luni, începînd cu  1 iulie 2016, astfel Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

În perioada menţionată, toate activităţile de zi cu zi se efectuează în baza solicitărilor, petiţiilor şi examinarea cazurilor de nerespectare a legislaţiei ce se referă la executarea construcţiilor  în mod neautorizat.

Totodată, colaboratorii Inspecţiei vor examina minuţios ultimele modificări efectuate la legislaţie şi la normativele tehnice aprobate de către Minister în ultimii 2 ani de activitate, aprecierii realizării acestora în teren la obiectivele aflate în faza de construire.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • La indicaţia Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, nr. 3604-119 din 28.09.2016, Inspecţia de Stat in Construcţii a sistematizat, întocmit şi prezentat informaţia privind Controalele de stat planificate/inopinate, prescripţii întocmite şi petiţii recepţionate în trimestrul III a. 2016.
 • Luînd în consideraţie situaţia critică creată privind respectarea legislaţiei şi normativelor tehnice la executarea accesului pentru persoanele cu dizabilităţi la obiectivele care se află în faza de construire şi exploatare, Inspecţia a solicitat tuturor colaboratorilor să întreprindă măsuri conform noii cerinţe prevăzută la art. 177 (2) lit.i1 Cod Contravenţional, aprobate în luna septembrie 2016 care prevede sancţionarea persoanelor fizice, juridice şi cele cu funcţii de răspundere.
 • La solicitarea Ministerului Economiei, Inspecţia a reexaminat şi întocmit tabelul de evaluare conform prevederilor Metodologiei de evaluare a performanţei autorităţilor publice în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 807 din 29.06.2016.
 • Colaboratorii Inspecţiei (N. Onici) a participat la seminarul-instruire cu genericul "Control financiar public intern şi personal", organizat de către Cancelaria de Stat..

 

Au fost efectuate inspectări  - 99    verificări  -  102    Total activităţi -  201

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 6, art. 179 - 7,  art.178 -1, total - 14.

-         transmise în judecată - 14

-         examinate de judecată -  63

-         hotărîri cu aplicarea amenzii - 13/14800 lei 

 

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 51
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 0.
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 3.
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent -45  

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -76
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale - 0.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 26.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 37.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 8 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 23/2
 • În prezent au parvenit 12 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 13 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -4,
  • construcţia drumurilor -0
 • De către cancelaria Inspecţiei au fost recepţionate şi înregistrate -81  scrisori (inclusiv demersuri, adresări, sesizări de la organele ierarhic superioare, organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale), petiţii de la persoane fizice - 28 .

 

Examinate:            scrisori - 86 ,  petiţii  - 28  .

Direcţiile, inspecţiile teritoriale :              

                              scrisori -85  ,   petiţii  -65 ,      

    Total:  - scrisori  - 167  ,petiţii  -  91 .