Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 16-22 septembrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 16-22 septembrie 2016

  imprimare
26.09.2016   1264 accesări  

 

În  temeiul prevederilor art. 5 al Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, Guvernul Republicii Moldova  prin Hotărîrea nr. 810 din 29 iunie 2016 a decis privitor la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, în condiţiile stabilite de legea menţionată, pentru o perioadă de trei luni, începînd cu  1 iulie 2016, astfel Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

În perioada menţionată, toate activităţile de zi cu zi se efectuează în baza solicitărilor, petiţiilor şi examinarea cazurilor de nerespectare a legislaţiei ce se referă la executarea construcţiilor  în mod neautorizat.

Totodată, colaboratorii Inspecţiei vor examina minuţios ultimele modificări efectuate la legislaţie şi la normativele tehnice aprobate de către Minister în ultimii 2 ani de activitate, aprecierii realizării acestora în teren la obiectivele aflate în faza de construire.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • La solicitările Parlamentului RM - deputatul Doamna Greaceanîi Zinaida , Cancelariei de Stat - Domnul Tudor Copaci , Inspecţia a examinat cu ieşire la faţa locului repetat situaţia blocului locativ avariat cu 30 apartamente din or. Lipcani, r-nul Briceni şi a prezentat Ministerului informaţia detaliată.
 • La solicitarea Serviciului protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, conform faxogramei din 19 septembrie 2016, colaboratorii Inspecţiei au participat în grupul de lucru referitor la examinarea obiectivului avariat „Blocul locativ cu 30 apartamente" din or. Lipcani, r-nul Briceni cu întocmirea unei note informative conducerii Inspecţiei.
 • Colaboratorii Inspecţiei au participat în şedinţa grupurilor de lucru în data de 22.09.16 pentru examinarea ofertelor la licitaţiile publice, organizată de către Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei mun. Chişinău.
 • Completarea la zi a Raportului privind numărul demersurilor referitoare la iniţierea controlului de stat la faţa locului examinate de către Ministerul Economiei, conform Legii nr. 18 din 4 martie 2016 Privind moratoriul asupra controlului de stat, precum şi a Hotărîrii Guvernului nr. 546 din 4 mai 2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la iniţierea controlului de stat la faţa locului în perioada moratoriului.

 

Au fost efectuate inspectări  - 133    verificări  -152      Total activităţi -  285

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 -8, art. 179 - 12,  art.178 - 2, total - 22.

-         transmise în judecată - 22

-         examinate de judecată - 43

-         hotărîri cu aplicarea amenzii -  7/14200 lei 

-          

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 70
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 10.
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 2.
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 51 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -86
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale - 12.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 54.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 46.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj -15 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 43/-
 • În prezent au parvenit 12 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 13 obiective. 
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -8,
  • construcţia drumurilor -1
 • De către cancelaria Inspecţiei au fost recepţionate şi înregistrate -111  scrisori (inclusiv demersuri, adresări, sesizări de la organele ierarhic superioare, organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale), petiţii de la persoane fizice - 30 .

 

Examinate:            scrisori - 84  ,   petiţii  - 35  .

inspecţiile teritoriale :              

                              scrisori -105 ,   petiţii  - 70 ,      

    Total:  - scrisori  - 189  ,  petiţii  - 105   .