Prima   »  Serviciul de presă   »  Comunicate de presă

Comunicate de presă

02.12.2015
INFORMAŢIE privind calamitatea produsă în 01 decembrie 2015 pe teritoriul republicii
 Inspecţia de Stat în Construcţii  participă la examinarea şi aprecierea daunelor  (pagubelor)  produse în urma calamităţilor naturale  - vîntului puternic , care a avut loc pe 01.12.2015 în localităţile  republicii. Raionul Călăraşi:- gimnaziul din s. Ţîbirica, blocul "C" (52,0 x 18,0
1529 accesări   
22.03.2013
Lucrări cu abateri de la legislaţie şi normative în construcţii
           În rezultatul controlului volumelor şi costului lucrărilor, executate de către antreprenorul SRL „Griaxan-Cons", la obiectivul Construcţia acoperişului pantă pe Blocul Radiologic" al I.M.S.P. Institutul Oncologic din str. Testemiţeanu, 30, mun. Chişinău, s-a constatat, că lucrările de construcţie au fost
2409 accesări   
   
01.02.2013
Prăbuşiri de acoperiş!
          Inspecţia  vă informează, că la data de 18-19 ianuarie 2013, în rezultatul precipitaţiilor abundente în formă de zăpadă  a fost deteriorat acoperişul şarpant pe o suprafaţă de circa 560 m2   la blocul social al Colegiului de Industrie uşoară din
1153 accesări   
25.01.2013
Informaţie suplimentară privind accidentul tehnic produs la căminul Şcolii profesionale din str. 31 august, 80, or. Orhei
 Inspecţia de Stat în Construcţii, verificînd imobilul menţionat, a constatat, că în  rezultatul coroziunii intensive a armaturii metalice în elementele constructive la data de 20.01.2012 s-a produs prăbuşirea unui balcon de la etajul 3 al căminului nr. 2 cu 5
519 accesări   
   
24.01.2013
Informaţie cu privire la construcţia din str. Ion Dumeniuc, 37, mun. Chişinău
 Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii „Centru" mun. Chişinău a examinat demersul Procuraturii mun. Chişinău şi petiţia locatarilor cartierului locativ Budeşti 1 din str. Profesor Ion Dumeniuc, 37, referitor la legalitatea eliberării de către Primăria            mun. Chişinău a autorizaţiei de
1198 accesări   
23.01.2013
Sumarul raportului de activitate al Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada anului 2012
 Realizarea Programului de activitate Prezentul sumar anual vizează activitatea Inspecţiei de Stat în Construcţii şi reflectă principalele măsuri, constatări şi documente întocmite, abordate în urma efectuării inspectării şi verificării respectării prevederilor Legii 721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii
1230 accesări   
   
16.01.2013
Informaţia suplimentară privind construcţia casei particulare din str. Timiş, mun. Chişinău
Din comunicatul de presă preluat de portalul de ştiri UNIMEDIA  şi difuzat la data de  15.01.2013 privind construcţia din str. Timiş, mun. Chişinău, în vecinătatea Teatrului Verde din Parcul „Valea Morilor", Inspecţia de Stat în Construcţii Vă informează.Anterior, la
1015 accesări   
28.12.2012
La Mulţi Ani, stimaţi colegi şi lucrători în domeniul construcţiilor!!!
La Mulţi Ani, stimaţi colegi şi lucrători în domeniul construcţiilor!!!
1119 accesări   
   
27.12.2012
ISC a refuzat să înregistreze o autorizaţie de construire eliberată de Primăria mun. Chişinău
Inspecţia de Stat în Construcţii a refuzat înregistrarea autorizaţiei de construire nr. 750 din 14.12.2012, eliberată de Primăria mun. Chişinău.
1030 accesări   
06.12.2012
Uz de fals în actele de recepţie finală a unor blocuri locative noi construite
Inspecţia de Stat în Construcţii a depistat două cazuri de falsificare a ștampilei instituției la recepția finală a unor blocuri locative din orașele Chișinău și Leova.
1080 accesări   
   
30.11.2012
O altă construcţie neautorizată la Ciocana
În urma efectuării unor verificări de specialitate pe șantierul de construcție a 6 garaje din apropierea CCG nr. 15 din str. N. M. Spătarul, 2/1, mun. Chişinău inspectorii Inspecției de Stat în Construcții au depistat că persoane necunoscute au ocupat abuziv terenul public și execută lucrări de construcție fără a deține actele necesare.
1132 accesări   
30.11.2012
Sinteza activităților desfășurate de Inspecția de Stat în Construcții în perioada 23-29 noiembrie 2012
În perioada 23-29 noiembrie 2012 activitatea Inspecţiei de Stat în Construcţii a fost axată pe asigurarea respectării legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii de către toţi factorii implicaţi în procesul de construire.
989 accesări   
   
29.11.2012
O firmă de construcții din capitală riscă să își piardă licența
Inspecţia de Stat în Construcții a solicitat Camerei de Licenţiere a Republicii Moldova retragerea licenţei ICS SC „Tehnogarant" SRL (seria AMMII nr. 034501 din 09.02.2010) pentru nerespectarea legislației în domeniul la executarea lucrărilor de construire a unui complex sportiv din capitală. De asemenea, ISC a solicitat Comisiei de Atestare Tehnico-Profesională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor retragerea certificatelor de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier, Nicolae Simac şi responsabilului tehnic, Elena Domaşcan pentru neîndeplinirea prescripției ISC.
1085 accesări